Mod och stöd = magi

Det blir verkligen ren magi när någon tror på dig mer än du tror på dig själv – och du samtidigt vågar utmana dig och gå utanför din comfort zone. Kolla in det här fantastiska klippet.

Årets bästa mejl

Blev så glad och stolt när detta mejl damp ner, från några av deltagarna på den där inspirerande kursdagen om visioner, mål och drömmar. ”Vi vill rikta ett stort tack …

Det som motiverar oss

Sevärd film om motivation! Studier på studier visar att det är inte pengar som gör att vi presterar bäst, eller kommer med innovativa förslag.

Bring on the learning revolution!

Skolan dödar kreativitet, hävdar Sir Ken Robinson. I ett färskt TED-tal pratar han om att hela utbildningsväsendet måste förändras – för att kunna ta tillvara på människors (särskilt barns) talanger och drömmar.

Förändringar för journalister och politiker – och alla andra

Tankar efter utbildningar för journalister och politiker om sociala medier. Båda grupperna har viktiga uppgifter att fylla i samhället; att hantera information och kommunicera med medborgarna. Båda grupperna står också inför en stor förändring, när det gäller just synen på kommunikation – och inte minst sin egen roll i det hela.

Jobb, lek och att våga

Passion för sitt yrke, att leka på jobbet, framtidsfunderingar och om att vilja men inte våga. Tips om läsning och klipp på temat utveckling.