Tio inspirerande tal

Vissa tal går rakt in hjärtat, och gör intryck på ett alldeles särskilt sätt. Tal från fantastiska människor som lyckas sätta ord på tankar man själv haft, eller som ger nya …

7 hinder för engagemang

Nej. Människor är inte apatiska. Det är bara budskapen som måste bli tydligare, och mer inbjudande för att nå fram. Jag älskar det här TED-talet av Dave Meslin. (Kanske för …

Små lösningar på stora problem

Ofta verkar det som att stora problem kräver stora lösningar. Reklamaren Rory Sutherland menar snarare att extravaganta och dyra åtgärder kan komma i vägen för bättre och enklare svar. De …

Bring on the learning revolution!

Skolan dödar kreativitet, hävdar Sir Ken Robinson. I ett färskt TED-tal pratar han om att hela utbildningsväsendet måste förändras – för att kunna ta tillvara på människors (särskilt barns) talanger och drömmar.