Det viktigaste målet

Det här med att ständigt sträva efter förbättring, är ett tudelat mål. För aldrig blir vi klara. Eller når tillräckligt mycket av det vi söker. Men det är ju också det som är …

Det finns inga misstag

Idag lämnar jag över ordet till Oprah, som klockrent och klokt sammanfattar det jag själv ständigt försöker leva efter, och även försöker förmedla till mina klienter och kunder. Det finns …