Favorit i repris på KI

Så har jag gjort ännu en jobbtripp till KI för att hålla kurs i kommunikation med internationella doktorander, med samma innehåll, utmaning och enorma kick som förra gången. Enda skillnaden …

Nio intensiva dagar

Ibland händer allt på en och samma gång. Den här senaste nio dagarna har varit de mest intensiva på hela terminen. Jag har hållit i fem utbildningsdagar i sociala medier på olika håll i Norrland, och två arrangemang av Effektluncher.