Framtidsvisioner

Om framtiden vet vi egentligen ingenting. Men med tanke på den närmast explosionsartade utvecklingen inom kommunikation, sociala webben och mobiltelefoner under de senaste åren, så är det spännande att fundera kring hur det kommer att se ut inom bara några år.
Här är tre intressanta filmer på temat. Avgör själva, har de rätt i sina resonemang?