Förändringar för journalister och politiker – och alla andra

Tankar efter utbildningar för journalister och politiker om sociala medier. Båda grupperna har viktiga uppgifter att fylla i samhället; att hantera information och kommunicera med medborgarna. Båda grupperna står också inför en stor förändring, när det gäller just synen på kommunikation – och inte minst sin egen roll i det hela.

Föredraget med Elza Dunkels

Fredag 6/11 ordnade vi den tredje lunchträffen i Umeå på temat sociala medier. Kloka forskaren Elza Dunkels delade med sig av sin visdom kring ungdomskulturer på nätet, och här kan du kolla på inspelningen.

Death by PowerPoint

Långtråkiga föredrag med någon trist PowerPointpresentation har vi nog alla tvingats plåga oss igenom mer än en gång.
Här kommer utmärkta tips på hur man kan bygga upp visningen, och undvika ”death by powerpoint”.