Projektmöte för renare tillväxt

Jag ingår i ett gäng som håller på att jobba fram en ansökan till ett stort projekt har arbetsnamnet Cleaner Growth – en satsning som på olika sätt ska ta ett helhetsgrepp …