Plats på scenen på Mötesplats Lycksele 2016

MPL16_1

I år bjöd Mötesplats Lycksele på ett tillfälle att få berätta mer om det jag/vi jobbar med för en stor kund, VLL Innovation; Sveriges första landstingsägda innovationsbolag . I snart två har jag funnits med på resan med den satsningen; först med att göra förstudier kring området, och nu det senaste året som kontrakterad konsult för att hjälpa Västerbottens läns landsting att bygga organisation och bas i verksamheten.

MPL16_2

VLL Innovation ska vara en dörr in i landstingsvärlden för externa parter som vill vara med och utveckla nya lösningar inom vården, och för att kunna vara den länken och drivkraften, så behövs en massa frågor vara lösta. Dessa har vi tittat på i en medskapande process, där både styrelse, medarbetare och partners har bidragit med input, och det har utmynnat i konkreta förslag på strukturer och ramar som underlättar arbetet med innovation i partnerskap. (Processbilden är den som syns i bakgrunden under scensamtalet här på bilden nedan, och det som en hel del av diskussionen kretsade kring).

Nu har vi alltså kommit en bra bit på vägen, och om det berättade jag och utvecklingsdirektör Margit Håkansson, på MPL-konferensens andra dag 2 juni. Föredraget följdes alltså av ett panelsamtal som fokuserade på hur man kan underlätta för offentlig sektor och privata företag att driva utveckling tillsammans, och där deltog Björn Ingebrigtsen från Roche (en av de partners vi samarbetat med i processen) och Gunnar Granberg från SpaceTime.

MPL16_panel

Här kan man titta på hela sändningen från scenprogrammet, och vår del börjar ca 10 minuter in i programmet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *