Sexordsfestival på Twitter

Någon som minns det här med sexordsmemoarer? En historia bestående av sex ord, inte sexord… 😉 24-25 september pågår Six Word Festival på Twitter, fullt av miniberättelser. Minns med nostalgi …

GAH!

Lika mycket som jag älskar internet, avskyr jag när det strular.

Affärsnätverk i Linkedin

Linkedin är ett affärsnätverk på webben.”Ett Facebook för jobbet”, brukar många beskriva det. Linkedin växer sig allt större. I mars 2011 nådde sajten 100 miljoner medlemmar, cirka 20 miljoner av …

Sociala medier i skola och högre utbildning

Nu har det kommit en webbplats om sociala medier som riktar sig till lärare inom högre studier – som vill ge fler utbildare en inblick i de nya möjligheter som Internet, datorer, film, ljud och interaktivitet kan skapa för högre studier. Verktyg för lärande kommer från SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning.