Ledarskapsprogram sjösatt

Vad innebär det egentligen att vara ledare? Vad är en god ledare? Vilka verktyg behövs? Vad är viktigast att fokusera på som ledare? Dessa frågor kommer jag att fördjupa mig i tillsammans med Elevhälsans teamledare under ett år.