Sliten projekträv

Det här är jag idag. Puh och hurra! Har baxat ett fyra månaders projekt med en förstudie i mål… nu med varje detalj i Vinnovaslutrapport och allt, fixat och klart. Dags …

Nästa steg i energiprojekt

Igår firade vi både avslut och nystart på samma gång, i ett samarbetsprojekt om energi. Under fyra månader har jag lett ett förstudiearbete för att undersöka förutsättningarna för ett innovativt …

Jihoo! Ansökan beviljad.

I september-oktober hade vi ett intensivt och tidspressat jobb med att skriva ihop och koordinera en Vinnovaansökan FRÖN. Nu är det klart: projektet blev beviljat ansökta medel. Det handlar om ett första …

Ansökningar, teamwork och tidspress

Stolt och utmattad pustar jag ut efter två veckor i ansökningsvärlden. Har bistått ett nytt, spännande samarbetsprojekt med projektskrivningar och en Vinnovaansökan (FRÖN, för ökad innovation i offentlig sektor), som vi skapat …

Projektmöte för renare tillväxt

Jag ingår i ett gäng som håller på att jobba fram en ansökan till ett stort projekt har arbetsnamnet Cleaner Growth – en satsning som på olika sätt ska ta ett helhetsgrepp …