1 + 1 = 3

Samverkan, samarbete och partnerskap. I dagens föränderliga samhälle är det nödvändigt att lösa framtidens frågor tillsammans. Ensam är aldrig starkast, och 1 + 1 = 3, på så många fronter! Men …

När människor tar saker personligt

Jobbar med förberedelser av tre olika workshops som berör förändringsprocesser, som jag ska facilitera under nästa vecka. En verksamhet som hamnat i en förändringssituation som inte personalen är ok med, …

Nästa steg i energiprojekt

Igår firade vi både avslut och nystart på samma gång, i ett samarbetsprojekt om energi. Under fyra månader har jag lett ett förstudiearbete för att undersöka förutsättningarna för ett innovativt …

Jihoo! Ansökan beviljad.

I september-oktober hade vi ett intensivt och tidspressat jobb med att skriva ihop och koordinera en Vinnovaansökan FRÖN. Nu är det klart: projektet blev beviljat ansökta medel. Det handlar om ett första …

Ansökningar, teamwork och tidspress

Stolt och utmattad pustar jag ut efter två veckor i ansökningsvärlden. Har bistått ett nytt, spännande samarbetsprojekt med projektskrivningar och en Vinnovaansökan (FRÖN, för ökad innovation i offentlig sektor), som vi skapat …

Updates!

Ibland är det fullt upp och ingen plats för att uppdatera bloggen med reflektioner. Så det blir bara en kort uppdatering av vad som finns i kalendern och min egen bubbla just …