Moments i Ö-vik

Moments är namnet på de inspirationsträffar som ordnas i Örnskölkdsvik av Victoria Kjellqvist och Gabriella Röschmann. Jag var inbjuden till årets andra träff igår ikväll, för att hålla en inspirationsföreläsning om hur man kan få mer effekt i sin vardag.

Om allt var möjligt

Om pengar inte var viktigt – vad skulle du ägna dig åt då? Eller en annan variant på den frågan som jag brukar ställa till mina kursdeltagare: Om allt var …