1 + 1 = 3

Samverkan, samarbete och partnerskap. I dagens föränderliga samhälle är det nödvändigt att lösa framtidens frågor tillsammans. Ensam är aldrig starkast, och 1 + 1 = 3, på så många fronter!

Men hur gör man? Vilka är drivkrafterna och nyckelfaktorerna? Varför är det så svårt och var sitter det fast?

Det senaste året har jag ägnat mycket fokus åt just utveckling av samarbetsprocesser mellan olika organisationer. Här finns massor att berätta, och i jag håller på att utveckla en föreläsning som sammanfattar erfarenheterna av alla partnerskapsprocesser jag faciliterat, och de trender som finns inom flera olika branscher. Just nu med arbetsrubriken: ”10 fallgropar vid samverkan”.

En av utmaningarna är förstås att hitta gemensamma viktiga, konkreta områden att utveckla, som ger ett värde för båda/alla parter. Idag jobbade vi med just den biten, när medarbetare från Umeå Energi och VLL Fastighet fick delta i en workshop om just samverkan, och spåna kring innovativa förbättringar som organisationerna skulle kunna genomföra tillsammans.

Jag passade på att släpa med mig barnens gamla Duplo-låda, som fick tjäna som inspiration för både fysiskt och tankemässigt byggande av nya idéer!

UE & VLL

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *