Sociala medier i skola och högre utbildning

Nu har det kommit en webbplats om sociala medier som riktar sig till lärare inom högre studier – som vill ge fler utbildare en inblick i de nya möjligheter som Internet, datorer, film, ljud och interaktivitet kan skapa för högre studier. Verktyg för lärande kommer från SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning.