Kurs på Karolinska Institutet i höst

Så roligt! Jag har tillsammans med min goda vän Anna Hildenbrand Wachtmeister fått två kurser antagna i kursutbudet på Karolinska Institutet i höst. Vi ska lära doktoranderna hur man skriver och publicerar sig begripligt.

Vi leker med Bambuser

På andra utbildningsdagen i Lycksele var temat marknadsföring i sociala medier. En dag full av övningar och diskussioner. Här är ett litet smakprov på grupparbete och webbsändningar:

Nio intensiva dagar

Ibland händer allt på en och samma gång. Den här senaste nio dagarna har varit de mest intensiva på hela terminen. Jag har hållit i fem utbildningsdagar i sociala medier på olika håll i Norrland, och två arrangemang av Effektluncher.

30 orsaker till att vi misslyckas

I den klassiska boken Tänk rätt bli framgångsrik (Think and grow rich) tar författaren Napoleon Hill upp 30 viktigaste orsakerna till att man misslyckas. Här kommer ett urval av de …

Bring on the learning revolution!

Skolan dödar kreativitet, hävdar Sir Ken Robinson. I ett färskt TED-tal pratar han om att hela utbildningsväsendet måste förändras – för att kunna ta tillvara på människors (särskilt barns) talanger och drömmar.

Internetkunskap!

Det intressanta utbildningsprojektet Internetkunskap vill ge lärare och skolungdomar djupare kunskap om hur internet fungerar. Första filmen handlar om sök.