Sexordsfestival på Twitter

Någon som minns det här med sexordsmemoarer? En historia bestående av sex ord, inte sexord… 😉 24-25 september pågår Six Word Festival på Twitter, fullt av miniberättelser. Minns med nostalgi …