Överraskande vändning och ett stort tack!

Nu är äntligen alla röster till landstingsvalet räknade av myndigheterna. Försöker smälta det faktum att jag fått 354 unika personkryss (!) i mitt första politiska val någonsin och därmed plötsligt är en av dom som blir ”inkryssad” enligt personvalsreglerna.

Jag vill inte blunda längre

Det är väldigt lätt att blunda för vad som händer i vårt samhälle. Jag måste erkänna att jag många gånger inte orkar ta till mig av alla oroväckande nyheter som sköljs över oss, inte orkar tänka på hur det egentligen står till i världen. Men nu har jag bestämt för att inte blunda längre och faktiskt försöka vara med och påverka.

Förändringar för journalister och politiker – och alla andra

Tankar efter utbildningar för journalister och politiker om sociala medier. Båda grupperna har viktiga uppgifter att fylla i samhället; att hantera information och kommunicera med medborgarna. Båda grupperna står också inför en stor förändring, när det gäller just synen på kommunikation – och inte minst sin egen roll i det hela.