Sliten projekträv

Det här är jag idag. Puh och hurra! Har baxat ett fyra månaders projekt med en förstudie i mål… nu med varje detalj i Vinnovaslutrapport och allt, fixat och klart. Dags …