Bring on the learning revolution!

Skolan dödar kreativitet, hävdar Sir Ken Robinson. I ett färskt TED-tal pratar han om att hela utbildningsväsendet måste förändras – för att kunna ta tillvara på människors (särskilt barns) talanger och drömmar.