Effektluncher pågår och planeras

Inspirerande lunchföreläsning med Christina Moraeus och förberedelse inför paneldiskussion i Umeå nästa vecka. Om Effektluncherna i september och varför jag egentligen engagerar mig i Effekt.