GAH!

Lika mycket som jag älskar internet, avskyr jag när det strular.