Total focus at Karolinska

De senaste dagarna har jag fått träna mig på att switcha over to english, eftersom jag hållit i två utbildningsdagar at Karolinska in Stockholm, with doktorander from all over the …

Intervju om dreamboards i VK

Att konkret visualisera sin framtid är ett stark mentalt verktyg. Rent praktiskt kan man göra en digital bild, en text eller klippa och klistra en Dreamboard, Visionboard eller visionstavla. (det finns …

Presentationsdag med Krenova

Söndag 31/10 tillbringade vi med kreatörer som går Krenovas entreprenörsprogram i Luleå och Umeå. Kursdagen hölls på Medlefors folkhögskola i Skellefteå och min insats handlade om presentation och kommunikation. Halva …