Ibland räcker det med ett enda samtal

Feedback från en coachklient: Jag klev in i Jennys kontor och visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag tänkte, vad kan en person egentligen åstadkomma på en timme? Mina problem med mitt arbete kändes svårdefinierade och omöjliga att förändra.