Ibland räcker det med ett enda samtal

Feedback från en coachklient: Jag klev in i Jennys kontor och visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag tänkte, vad kan en person egentligen åstadkomma på en timme? Mina problem med mitt arbete kändes svårdefinierade och omöjliga att förändra.

Årets bästa mejl

Blev så glad och stolt när detta mejl damp ner, från några av deltagarna på den där inspirerande kursdagen om visioner, mål och drömmar. ”Vi vill rikta ett stort tack …