Det är så fascinerande med hela Skriv ditt liv-rörelsen som fortsätter att engagera människor runtom i landet. Men ingenstans är de så aktiva som i Karlstad! Om du bor i närheten av Karlstad så kan du gärna besöka utställningen Berätta – Bevara på stadsbiblioteket i Karlstad som börjar under höstlovet.

Jag brukar besöka dem någon gång per år för lite föreläsningar och träffar, och blir alltid lika imponerad över det engagemang som finns i Värmland. Alla åtta studieförbund i länet samarbetar om satsningen, och just nu har de inte mindre än 20 Skriv ditt liv-cirklar!

Marianne Åkerlund, ansvarig för nätverket Skriv ditt liv i Karlstad skriver:

”Vi vill inspirera alla, yngre och äldre, till att skriva om sina liv. Utställningen Berätta – Bevara visar olika typer av texter, föremål, berättelser och information om studiecirklarna. Man behöver inte vara en duktig skribent för att delta i kurserna. Det viktigaste är att man vill skriva. Vi vill skapa möten, samtal, gemenskap och inspirera varandra för att växa i sitt skrivande.

Många ångrar att de inte lyssnade mer på sina föräldrar eller mor- och farföräldrar innan de gick bort. De ångrar att de inte ställde frågor om vilka upplevelser som var betydelsefulla i deras liv.

Människors tankar, upplevelser och liv är viktigt att bevara för framtiden. Skriv ditt liv- kurserna är ett utmärkt sätt att dokumentera det som är och en gång varit. Fler och fler ungdomar som söker sig till våra cirklar.”

Utställningen Berätta – Bevara pågår 28/10-16/11 2009, och vandrar sedan vidare till andra bibliotek i regionen.

Recommended Posts
Showing 3 kommentarer
pingbacks / trackbacks
  • […] * Tips och råd för dig som vill skriva om ditt liv * Artikel om arbetet med livsberättelser för seniorer. * Skriv för livet – Projektets gamla webbsidor. * EU-slutrapporten för projektet. * Livsviktigt! * Intervju med Jenny, från tidningen Kyrknytt. * Karlstads satsning på Skriv ditt liv […]

  • […] avhandlades också (på olika sätt) på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm, och lever på ett imponerande sätt vidare i bland annat […]

  • […] Håller bäst på att förbereda och packa det sista inför årets första återbesök i Karlstad – som satsat så mycket på självbiografiskt skrivande och berättande. […]

Lämna en kommentar