Jenny Eklunds aktuella webbsidor

www.mereffekt.nu: Inspirationsutskick och artiklar från Mer Effekt om hur du får ut mer av jobbet och livet.
www.facebook.com/mereffekt.nu Mer effekt finns också som sida på Facebook

www.sprind.se: Sprind AB är ett kommunikations- och utbildningsföretag som Jenny är grundare och ägare av.

www.turningpoints.se: Turning points handlar om medvetandeexpansion.

www.dagarochminnen.se: Dagar & minnen gör livsberättelser på uppdrag åt kunder.

www.driva-eget.se: Jenny är en av de fasta bloggarna på företagssajten Driva Eget.

Tidigare (nu vilande) webbsidor

www.dreamkickers.com: Sharing dreams. Från 2011.

www.livshistorier.blogspot.com: Ditt liv på 6 ord, Jenny samlade sexordsmemoarer från kända och okända svenskar 2008-2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>