Rapporter och artiklar

Rapporter Kartläggning av innovationsstödsystemet i Västerbotten, 2015. EU-rapporen Skriv för livet Artiklar De flesta artiklar (och inslag från radio och TV) från Jennys 16-åriga bana som [...]

Blandade böcker

BÖCKER Effektboken – 33 pusselbitar till hur du får ut mer av livet och jobbet. Under 2012 har Jenny Eklund skrivit en mängd artiklar och inspirationsbrev till sajten mereffekt.nu. Det [...]