Skriv ditt liv, Utbildningssatsningar

skrivdittlivgrupp_skratt

Skriv ditt liv började som ett EU-projekt i Umeåregionen, under ledning av Jenny Eklund. Studiecirklarna och handboken har spridits över hela landet, och blev sedermera en del av en landsomfattande rörelse.

2005-2006 pågick EU-projektet Skriv för livet, som sedan bytte namn till Skriv ditt liv. Under 1,5 år jobbade Jenny Eklund som projektledare, kursledare och verksamhetsutvecklare för det skrivna livsberättandet bland seniorer i Umeåregionen. Projektägare var ABF Västerbotten, i samarbete med Vuxenskolan, Medborgarskolan, Sensus,  Umeå kommun (Kultur för seniorer samt högstadie- och gymnasieskolor), Västerbottens museum, folkminnesarkivet DAUM och forskare vid Umeå universitet.

Stort intresse

Satsningen blev snabbt populär, intresset för att skriva sin livshistoria var större än någon av de inblandade hade räknat med och har idag spridit sig långt utanför Umeås gränser till en landsomfattande rörelse. Skriv ditt liv-studiecirklar pågår på många håll runtom i landet, och liknande kurser och satsningar har gjorts i exempelvis Karlstad och Härnösand.

Arbetet med Skriv ditt liv gav Jenny Eklund utmärkelsen Årets Folkbildare 2005 från tidningen Fönstret.

Erfarenheterna från projektet är sammanfattade i handboken Skriv ditt liv – handbok i självbiografiskt skrivande, som skrevs av Jenny Eklund och gavs ut 2006 med stöd från ABF och Stad & Land. Boken har ständigt varit efterfrågad sedan dessoch har använts i både studiecirklar och privat skrivande. Efter den femte tryckningen så är nu den nu slut på förlaget.

2011 skrev Jenny Eklund en ny, omskriven utgåva av handboken med namnet Skriv ditt liv – handbok i livsberättande. Den nya boken är mer tidlös och riktar sig till alla målgrupper och passar alla uttryckssätt, inte bara skrivande. Livsberättandet är inte längre bara en aktivitet för seniorer – utan för alla åldersgrupper!

Några av de seniorer som deltog i berättarprojektet kan också höras i de radioprogram som Jenny Eklund producerade: Så var det då, där äldre berättar om livet förr och nu. Radioinslagen går att lyssna på här.

En annan kuriosabetonad avknoppning blev samlingsbloggen Ditt liv på sex ord, där Jenny Eklund samlade och publicerade cirka 760 sexordsmemoarer från kända och okända svenskar.

Idag

Numera jobbar Jenny Eklund med området genom att hålla inspirationsföreläsningar och ledarutbildningar kring livsberättande i olika sammanhang runtom i landet. Hon håller också workshops för grupper i självbiografiskt berättande, och producerar (livs)berättelser åt kunder.

Mer läsning:

Lyssna på

Radioprogrammen Så var det då – där seniorer berättade om livet förr och nu.

En presentation om Livsviktigt berättande och Skriv ditt liv:

Related Projects