Resultatet av den ödesmättade upphandlingen är klar. Och: vi vann!

Det innebär i praktiken att vårt bolag OC Process & Innovation Partners nu erhållit ett flerårskontrakt för att utföra all processledning av innovationssatsningar i partnerskap, som Västerbottens läns landsting Innovation AB faciliterar. En verksamhet som handlar om att identifiera, stödja och leda helt nya utvecklingsprojekt mellan landstinget/offentlig verksamhet och bolag, satsningar som har potential att förbättra verksamheter och leda till större värden för alla inblandade; inte minst medborgarna. Man bryter nya stigar tillsammans, och vi är länken däremellan.

Själv kommer jag att mestadels ha rollen som övergripande processledare med ansvar för all samordning och strategisk utveckling av processer och värdemodeller, och träna upp fler medarbetare för att projektleda case.

En spännande och viktig verksamhet som jag varit med och byggt upp, och nu också fått förtroendet att ta till nästa nivå. Wihooo!

(Sen kommer jag att fortsätta med viss verksamhet i egen regi, som moderator och ledar/affärscoach, bara för att det är så givande det med.)

Recommended Posts

Lämna en kommentar