När det gäller utbildningar vill jag sätta ribban högt. Strävan är att varje utbildningstillfälle ska innehålla både relevant information och engagerande inspiration.

Jag är själv en kräsen kursdeltagare, och förväntar mig att innehåll, tempo, relevans och kompetens hos ledaren ska leva upp till mina och de övriga deltagarnas behov. Det driver mig också som utbildare; jag vill bara göra lektioner som jag själv också skulle tycka var intressanta. Målet är alltid att bjuda på en intressant mix av information och konkreta realistiska verksamhetsnära övningar, som går att använda direkt.

Jag hoppas också få bjuda på en hel del stimulerande energi!

“Jag brukar aldrig gilla övningar man ska göra på utbildningar. Men det här var första gången som övningarna varit meningsfulla och givande. Jättebra utbildningsdag!”
/Hans Thorén, labchef på SCA Packaging, efter en dag om presentationsteknik och Smarta möten

Aktiva pass

Jag tycker mest om workshopformen. Stora föreläsningar kan också vara spännande och inspirerande, men ger sällan samma effekt som en workshop där deltagarna aktivt får vara medskapare till kunskapsinhämtningen, och använda sina egna åsikter och erfarenheter.

Som utbildare har jag ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att jag inte alltid kommer med de svar som deltagarna förväntar sig. Jag ogillar färdiga system och mallar (eftersom en metod aldrig funkar för alla), utan hjälper snarare till att lyfta fram nya perspektiv genom att ställa frågor som “tvingar” deltagaren eller gruppen att hitta sin egen syn på ämnet.

Många kursdeltagare brukar beskriva mig som entusiasmerande, utmanande och professionell. På Sprinds sida kan du läsa mer om de ämnen och områden som jag utbildar kring just nu.

“TACK låter så futtigt. Jag är så inspirerad att jag har lust att slå en frivolt.”
/engagerad föreläsningsdeltagare i 70-årsåldern

“Mycket bra att vi fick “tänka själva” med hjälp av övningarna. Det blev väldigt tydligt hur vi vände i tanken och att det viktiga hamnade i fokus. Det blev också tydligt mitt eget ansvar vid ett möte. Det var en jättebra eftermiddag med mycket väl använd tid! Tack!”
/Catharina Hedlund-Östman, Umeå kommun

Kuriosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>