Vill du ha stöd att utvecklas, komma vidare, lösa ett dilemma eller uppnå dina drömmar och mål? Då kan professionell coachning vara något för dig.

Coachning är en metod och ett förhållningssätt som bygger på övertygelse om att klienten har alla svar inom sig (ämnet kan därför handla om vad som helst som ligger personen närmast hjärtat), och att coachen hjälper till att ta fram svaren genom att vara ett stöttande bollplank. Den där personen “utifrån” som kan bistå med nya perspektiv.

Professionell coachning är fortfarande en metod som är obekant för många, och som det finns många fördomar och missuppfattningar kring, därför ger jag lite plats på den här sidan för att ge mina perspektiv på ämnet. Jag bjuder på en hel del citat från mina coachklienter, för att ytterligare ge pusselbitar som kan vara till hjälp för dig som är intresserad av ämnet.

“Coachningen med Jenny tog min karriär till en helt ny nivå. Det var en fantastisk hjälp att tränga in bakom och förstå mina utmaningar och beteenden. Otroligt effektivt och blottade verkligen mina förbättringsområden och gav ett helt nytt djup och perspektiv! Det blev helt avgörande för min personliga utveckling – helt enkelt en milstolpe i min livsresa.”
/Robert Winroth, landstingsråd för miljöpartiet i Västerbotten 

“Jag måste medge att jag var skeptisk innan, man hade ju hört så mycket konstiga saker om coachning. Men det visade sig vara något helt annat än jag trott. Tydliga och fokuserade samtal som utmynnade i konkreta uppgifter som gav mitt företag en kick i precis rätt riktning.”
/PF, konsult

Vad är coaching?

vaxande_tulpan
Coachning är ett begrepp som det nästan gått inflation i. (Coachning är det svenska ordet, coaching heter det på engelska). Idag används ordet i mängder av olika sammanhang där människor ska hjälpa andra; jobbcoach, idrottscoach, hundcoach, säljcoach, framgångscoach, bantningscoach, skönhetscoach, relationscoach… ja listan kan göras lika lång som flummig. Men vad står coachning egentligen för?

Coach och coachning är idag ingen skyddad titel eller yrke (även om flera branschorganisationer i flera år kämpat för att det ska finnas en viss standard eller licens), så det kan vara bra att kolla upp vilken utbildning eller metod coachen har.

En professionell coach hjälper klienten att hitta lösningar på utmaningar, eller vägar framåt i en process, genom en tydlig samtalsmetod. Coachen stärker och hjälper på olika sätt klienten själv att komma vidare – genom att belysa, reflektera och fråga.

Mål och konkret handling

Coachning är tydligt, rakt och effektivt. Metoden är mycket målfokuserad och handlingsinriktad – coachens uppgift är att följa, stödja och utmana dig eller gruppen för att manifestera drömmar och visioner i verkligheten, och nå de konkreta mål som sätts upp.

Ofta behövs det en utomstående part som bidrar till att man kommer vidare från sina egna invanda tankebanor, eller får incitament att ta tag i eller följa upp det man tänkt göra.

“Coachning är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.”
/John Whitmore

”Jenny uppmärksammade mig på mina goda egenskaper och fick mig att uppskatta dessa ännu mera. Hon hjälpte mig också att inse vikten av handling och tekniker för att fokusera på resultatet mera än på hindren. Alla borde ha en coach.”
/Kennet Holmbom, VD för TM Konsult

Om mig

Jag har jobbat inom kommunikationsbranschen sedan början på 90-talet, som både journalist, redaktör, verksamhetsledare och utbildare. Här kan du läsa mer om mig som person och min bakgrund. Jag är sedan 2010 även diplomerad coach, utbildad enligt riktlinjer för ICF, International Coach Federation, en världsomspännande professionell branschorganisation för coacher. Jag vidareutbildar mig regelbundet och har bland annat gått ett antal kurser i olika coachningsfärdigheter hos  Academy for Coaching Excellence av dr Maria Nemeth, USA 2010 och 2011, gått grundutbildning i parcoachning och utbildat mig i Four element profile 2012.

Jag jobbar med team och människor som vill utvecklas och få mer effekt i det de gör. Du kan välja vilket ämne du vill för coachningen, eftersom du själv är experten på ditt liv. Mina specialkompetensområden (om du dessutom vill ta del av mina personliga kompetenser) är vägval, ledarskap, kommunikation, andlighet, stress och att frigöra sin tid från måsten.

Min coachfilosofi

Jag stöttar dig att hitta ditt personliga driv och att se hur du kan använda dina livsintentioner och styrkor för att göra rätt saker – det som är rätt just för dig – för att komma vidare dit du vill nå. Fokus ligger på det som fungerar, det som går att utveckla, inte på varför vissa saker inte fungerar. Tron på människors förmågor, en vilja göra skillnad, att alla människor har sina egna svar och lösningar är grundläggande i min filosofi – oavsett metod.

Jag coachar mest på distans numera (telefon/Skype eller mejl), på svenska och engelska. Jag har tystnadsplikt.

Processen

  1. Individuell coachningsöverenskommelse som är konfidentiell. Innehåller bland annat hur coachningen ska ske och vilka mål du/ni vill nå.
  2. Regelbundna samtal. Från en gång upp till tre månader är vanligt.
  3. Avstämning under processen för att säkerställa att det går i rätt riktning och i rätt takt.
  4. Avslutas med en summering av du/ni lärt, gjort och fått för effekt av coachningen.

Boka tid

Coachning med mig bokas vanligtvis för enstaka gånger som månadsprenumeration i tre månader. Från hösten 2015 tar jag emot nya klienter för distanscoachning. Hör av dig för mer information.

Sagt av coachklienter

“Jag klev in i Jennys kontor och visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag tänkte, vad kan en person egentligen åstadkomma på en timme? Mina problem med mitt arbete kändes svårdefinierade och omöjliga att förändra. Jag var less, uppgiven, frustrerad och bitter. Efter en timme med Jenny klev jag ut positiv, energifylld och målmedveten. En effekt som också hållit i sig flera månader efter mötet. Vill du bryta en ond cirkel på jobbet skulle jag starkt rekommendera ett möte med Jenny.”
/Josef Lindell

“Din coachning har gett massor för oss och våra ibland överhettade hjärnor. Det bästa med att bli coachad av dig är att du är så följsam och kan anpassa upplägget helt och hållet utifrån vilka behov vi har just för dagen. Det är också bra att du ställer krav och driver på så att vi kommer framåt och tvingas fokusera på att vara konkreta och konstruktiva.
/Kicki Fagerlund och Tove Liliequist, musiker och projektledning till satsningen Du är Queen inom Lucky Star Music AB

“Du har hjälpt mig att höja blicken och känna efter vad det är jag egentligen vill. Dimman i huvudet lättar bit för bit och jag har till stor del dig att tacka för det. Jag är också tacksam för att du ger den feedback jag behöver, även om den ibland kan vara obekväm.”
/Jonas 

“Jag blir ständigt överraskad av hur effektfull coachningen är. Jag ser nya lösningar på utmaningar i mitt jobb varje gång jag och Jenny talats vid. Hon är en mycket duktig coach som ställer precis de där frågorna som gör att jag får en tankeställare och kan se ämnet från ett annat håll.”
/verksamhetschef i kommunal förvaltning

“Varje coachträff gett mig insikter om vad jag vill och hur jag ska göra för att ta mig dit. Jenny har en förmåga att se hela människan och att få mig som coachningsdeltagare att hitta mina egna svar, samtidigt som träffarna är mycket konkreta och målinriktade. Jenny har fått mig att se min egen förmåga och att lyfta blicken från det som är här-och-nu-och-hela-tiden till det som finns där framme: målen och drömmarna – drivkrafterna bakom det jag gör.”
/Lisa Rönnblom, Bättre Text AB

“Jag har länge varit väldigt medveten om att det är jag själv som styr över mitt eget liv och min egen vardag. Trots det var det den insikten som slog mig allra mest efter coachningen med dig. Jag får numera ut mycket mer av min arbetsdag genom att styra, rikta och kontrollera mina förväntningar på mig själv och på min omgivning. Detta tillsammans med de andra verktyg jag fått med mig gör verkligen skillnad, och jag går hem från jobbet med ett lugn och en tillfredsställelse som jag inte haft förut. Som om detta inte vore nog upplever jag dessutom att min självkänsla blivit stärkt och att jag har fått ökad tillit till mig själv och till de beslut jag fattar. Tack!  
/Hanna Selinder, Bättre Text AB

“Jag fick chans att bolla idéer och tänka i nya banor under coachningen. Det var fantastiskt bra! En av de saker som Jenny gjorde så bra var att ständigt ge mig nya perspektiv på saker som jag hade antagit och som begränsade mig. Det var lite som stretching för medvetandet.”
/Olle Åberg, verksamhetschef

“Coachningen var fantastiskt upplevelse då det gäller att finna svaren inom sig själv med endast lite vägledning. Användbart på både stora och små problem. Jenny har en förmåga att sammanfatta ens tankar och ideer så att man själv upptäcker och “ser” svaret på sin fråga. Hon synliggör med hjälp av ett fåtal ord och hjälptekniker. Hon är otroligt duktig!”
/Ulrika Holmberg

“Jobbigt men kul! Jenny har med sin coaching dels hjälpt mig med konkreta verktyg för att öka min effektivitet men också hjälpt mig till nya insikter om mig själv. Vissa delar är helt självklara, jag har svaren inom mig men det är uppenbart att jag behöver hjälp för att plocka fram dem.”
/Erik Bern, entreprenör

“Genom coachningen fick jag fatt i avgörande detaljer som jag annars har förbisett. Detaljer som visat sig vara grundläggande i mitt sätt att förhålla mig till livet. Jag är till exempel oerhört skicklig på att fånga in hela framtiden och försöka göra någonting åt den innan den ens inträffat. Jag fick hjälp med att se vad jag faktiskt kunde göra här och nu för att ta ett steg i rätt riktning. Och sedan började saker att hända.”
/Ellinor Gustafsson

“Jenny är som coach både utmanande och effektiv för den som vill ta stora kliv samtidigt som hon är lugn och följsam för den som är ny.”
/Kennet Kalberg 

Lyssna också på före detta Googlechefen om det bästa råd han någonsin fått; först tyckte han det var konstigt att han som var så framgångsrik skulle ha en coach. Men sedan insåg han att de flesta borde ha en:

battreandutror

One Response to Coachning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>