Detta är en fördjupad beskrivning av Jenny Eklunds bakgrund. Om du hamnat direkt på denna sida, till exempel via Google, föreslår jag att du går till informationssidan Om Jenny Eklund i stället.

Jenny Eklund har jobbat med kommunikation och utveckling sedan början på 90-talet. Ursprungligen som journalist, redaktör och projektledare för en rad framgångsrika satsningar inom både offentlig och privat verksamhet – numera som processledare,  utbildare och coach i egen regi.

Sammanfattning av tidigare jobb och uppdrag

 • Grundare och verksamhetsledare för OC Partners, som arbetar med partnerskaps- och förändringsprocesser. (2015 -)
 • Processledare, kommunikationsstrateg, föreläsare och utbildare inom kommunikation, lärande och verksamhetsutveckling, via Sprind Kompetens. (2010 -nu)
 • Mereffekt.nu – webbtidning och nyhetsbrev om att få en viktigare vardag (2012-2013)
 • Professionell coach för grupper, par och enskilda. (2011-nu)
 • Moderator och konferencier
 • Grundare och arrangör av Effektluncherna (2011-2012)
 • Ansvarig för utbildningssatsningen i corporate storytelling i projektet Västerbotten – berättarnas län 2011-2014
 • Frilansjournalist, bloggare och webbredaktör för flera olika digitala satsningar 2000-2012
 • Författare till Skriv ditt liv-handboken och grundare av Skriv ditt liv-utbildningsprojektet och Ditt liv på 6 ord.
 • Koordinator för Littfest 2010 samt medlem i styrelsen för föreningen Littfest, som arrangerar Umeås internationella litteraturfestival.
 • Koordinator för området Stories of the North i Umeås kulturhuvudstadsansökningsarbete 2009-2010.
 • Huvudwebbredaktör för minabibliotek.se 2008-2010.
 • Har hållit mängder av utbildningar i sociala medier, för offentliga verksamheter, föreningar och privata företag. Startade och drev också Social Media Club Umeå i ett år tillsammans med kollegor.
 • Journalist och redaktör inom radio, TV och livsåskådningsmagasin. Producent av radioprogramserier som du kan lyssna på här.
 • Utbildare i journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet samt senare också medlem i branschrådet för desamma. (1999-2001 + flera omgångar senare)
 • Frivilligjourare och med i styrelsen för BRIS i Umeå.

The longer story (CV finns också på Linked in)

Jenny Eklund jobbade i medie- och kommunikationsbranschen i 16 år. 2010 gick hon vidare och började arbeta med utvecklingsfrågor, kommunikation, lärande och entreprenörsskap på olika sätt.

Jenny Eklunds väg som journalist och redaktör började som reporter inom etermedia, på Sveriges Radio i några år (med många olika slags program, både nyheter och personliga reportage och P3-underhållning) och senare TV-program, mest SVT (Plus, Nattöppet, Nordnytt). Och så arbete med tryckta medier, inte minst som redaktör för livsåskådningsmagasinet Spira. Sedan mitten på 2000-talet har det framför allt varit digitala uttrycksformer som dominerat – internet blev en stor kärlek. Jenny verkade några år som huvudredaktör för den internationellt uppmärksammade sajten minabibliotek.se, en webbplats som tredubblade antalet besök och fick flera utmärkelser under hennes ledning. (Mer information om priser finns längst ner på sidan.)

Sociala medier: Hon var en av initiativtagarna till Social Media Club Umeå och har hållit i mängder av utbildningar kring just sociala medier – både för offentliga verksamheter som Länsstyrelser, kommuner och bibliotek, som företag och föreningar som vill nå framgång på nätet. Hon har också skrivit ett kapitel om sociala medier till Bonniers praktiska ledarskapshandbok. Idag är arbetet med sociala medier en avslutad verksamhet.

Människors historier har alltid fascinerat. Hon är upphovskvinna till den landsomfattande och prisbelönta utbildningskonceptet Skriv ditt liv, där flera tusen svenskar personer engagerat sig, och författare till boken Skriv ditt liv – handbok i livsberättande, som tog slut på förlaget efter femte tryckningen och skrevs om och släpptes i en helt ny version under hösten 2011. Jenny Eklund skapade (mest på kul) bloggen Ditt liv på sex ord, där hon samlade sexordsmemoarer från kända och okända svenskar. Hon producerade också några radioprogramserier som lyfte fram berättelser ur människors liv. Så var det då, 29 avsnitt om livet förr och nu, och En glimt av livet var personliga nedslag i 10 människors livsöden. (Radioprogrammen går att lyssna på direkt på denna webbplats).

Verksamheters historier är också viktiga att lyfta fram för en effektfull kommunikation. 2011-2014 anlitades Jenny Eklund av projektet Västerbotten – Berättarnas län (Region Västerbotten) för att hålla i en utbildningssatsning i corporate storytelling, för hundratals företagare och representanter för offentlig sektor i Västerbotten.

Offentliga projekt och arrangemang: Jenny var en av dem som bakom kulisserna var med och såg till att Umeå blev utsett Europas kulturhuvudstad 2014. Hon var koordinator för projektområdet Stories of the North i ansökningsarbetet. Hon var också koordinator för Littfest 2010 – Umeås internationella litteraturfestival, som dubblerade antalet besökare inte minst fick stort erkännande för sin nyskapande satsning på digital kommunikation det året, med direktsända seminarier på webben och stor aktivitetet på Facebook och bloggar.

Utbildare: Folkbildning och utbildning ligger Jenny varmt om hjärtat och hon har varit verksam som föreläsare och utbildare i både offentlig och egen regi. Hon har hållit många utbildningar i till exempel Presentationsteknik, Våga tala, Corporate storytelling, Medieträning, Smarta möten, Mer effekt på jobbet, Effektiva team, Sociala medier, Skriva för webben. Jenny är en mycket uppskattad och entusiasmerande föreläsare och workshopledare, vilket visar sig både i utvärderingar och i utmärkelser som till exempel Årets Folkbildare.

Tidigare har hon också varit verksam som universitetslärare i Journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet och anlitas idag av både företag, offentliga verksamheter och akademien som Karolinska institutet i Stockholm, för olika universitets- och högskoleutbildningar inom kommunikation.

Coachning blev ytterligare ett viktigt steg i vidareutvecklingen. Jenny vidareutbildade sig till professionell coach 2008-2010, först genom svensk coachutbildning och sedan fortbildningskurser för amerikanska Academy for Coaching Excellence. Hon coachar numera både enskilda individer och grupper som vill stärkas och uppnå sina mål. Grundade och arrangerade Effektluncherna –  välbesökta öppna inspirationsluncher som arrangerades i 15 månader och webbtidningen och nyhetsbrev från mereffekt.nu på temat utveckling.

Moderator och arrangemang: Jenny har hållit i många möten, arrangemang och tillställningar under åren, och trivs med att hålla i trådarna på scenen – och att få hjälpa till att skapa ett så intressant arrangemang som möjligt. Här är några exempel på större uppdrag. Numera sker moderatorsuppdrag selektivt, i de sammanhang som kan ses som extra intressanta.

Företagande: I början av 2010 valde Jenny följa sin dröm om att bli entreprenör på heltid. Det egna bolaget Sprind blev basen för de egna uppdragen under de första åren som företagare, men ganska snart växte verksamheten och intresse för samhällsentreprenörsskap och flera andra företag grundades. 2015 växte OC Partners upp.

Facilitator och processledare: Att leda och facilitera förändringsprocesser har från 2015 och framåt blivit en allt större del av Jenny Eklunds arbetsliv. Ofta handlar det om att stötta partnerskapsprocesser som ska utveckla innovationer inom hälso- och sjukvården, eller nya hållbara energilösningar. Här kan du läsa mer om partnerskaps- och innovationsprocesser som hon projektlett inom ramen för OC Process & Innovation Partners. Drivkraften är som alltid: att lösa (samhälls)problem och genom dialog och medskapandeprocesser hitta nya sätt att utveckla verksamhetsområden.

Politiskt engagemang: Jenny Eklund har alltid varit politiskt intresserad, men inte förrän 2014 provade hon på partipolitiken. Hon gick med i Miljöpartiet, som ett led i sin egen samhällsutbildning och utveckling, och valdes direkt till vice ordförande och språkrör i Mp Västerbotten under supervalåret 2014, blev inkryssad i landstingsfullmäktige i Västerbotten av medborgarna 2014, men valde av avgå från både partiet och fullmäktige 2015, då hon upplevde att fritidspolitiken inte var förenligt med de åtaganden och engagemang som fanns inom arbetet som företagare.

Vigselförrättare: Från 2016 tjänstgör Jenny Eklund som vigselförrättare i Umeå kommun.

Idag

Här kan du läsa mer om vad Jenny Eklund sysslar med idag.

Priser och utmärkelser

Årets folkbildare, 2005. (tidningen Fönstret)
”Jenny Eklunds folkbildningsarbete visar på ett handgripligt sätt att varje människa är unik.”

Trampcykelpriset, 2007. (Föreningen Liv i Sverige)
”För sina kreativa idéer att inspirera äldre personer att dokumentera sina liv, för sina insatser som radiojournalist där hon lyft fram livsberättelser och för sitt arbete att via webben popularisera biblioteken genom att föra ut läsande och skrivande till nya grupper.”

Minabibliotek.se: (under JE:s ledning av sajten)
Nominerad, som första virtuella plats, till Årets bibliotek 2008 . ”Webbplatsen är lockande och lätt att navigera på. Besökaren erbjuds ett rikligt smörgåsbord av läs, musik- och filmtips, kunskap och interaktivitet.” (DIK)
Minabibliotek.se var också under perioden mottagare av EU:s och FN:s offentliga priser European Public Sector Award och United Nations Public Sector Award för arbetet att nå ut till medborgarna.