Coachning

Professionell coachning bygger på insikten om att varje människa egentligen bär alla svar inom sig själv, och coachens uppgift är att stötta och leda processen att ta fram den kunskapen hos en person eller grupp – oavsett ämne eller sammanhang. Jag coachar ledare och arbetsgrupper i förändringsprocesser.  Läs mer –>

Handledning

Handledning och mentorskap handlar om att dela med sig av sin kunskap, erfarenheten och expertis till andra. I mitt fall har jag lång erfarenhet av kommunikation och entreprenörsskap och förmågan att göra sig förstådd och nå ut med sitt budskap. Jag tränar andra som till exempel vill bli en superkommunikatör.