När det gäller utbildningar sätter jag ribban högt. Strävan är att varje utbildningstillfälle ska innehålla både relevant information och engagerande inspiration.

Jag är själv en kräsen kursdeltagare, och förväntar mig att innehåll, tempo, relevans och kompetens hos ledaren ska leva upp till mina och de övriga deltagarnas behov. Det driver mig också som utbildare; jag vill endast skapa och erbjuda lektioner som jag själv också skulle tycka var intressanta. Målet är alltid att bjuda på en intressant mix av information och konkreta realistiska verksamhetsnära övningar, som går att använda direkt.

Jag hoppas också få bjuda på en hel del stimulerande energi!

“Jag brukar aldrig gilla övningar man ska göra på utbildningar. Men det här var första gången som övningarna varit meningsfulla och givande. Jättebra utbildningsdag!”
/Hans Thorén, labchef på SCA Packaging, efter en dag om presentationsteknik och smarta möten

Aktiva pass

Fokus i de utbildningar och workshops jag håller att deltagarna aktivt får vara medskapare till kunskapsinhämtningen, och använda sina egna åsikter och erfarenheter. Lärprocessen är ständigt i fokus, här kan man verkligen använda klyschorna om att vägen är målet och att tillsammans ger mer.

Jag får verkligen energi av att leda utbildningstillfällen; att med ett coachande förhållningssätt ta mig an ett ämne och skapa förutsättningar för en lärprocess som kan leda en grupp framåt. Om gruppen dessutom verkligen vill engagera sig och bidrar med proffsigt, öppet förhållningssätt så händer det något magiskt. Ofta blir det ett tillfälle fullt av både skratt, frustration, konkret arbete och expansion!

Napoleon Hill har beskrivit det här som The master mind. “No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be likened to a third mind [the master mind].” Och: “Every mind needs friendly contact with other minds, for food of expansion and growth.”

Aktuella kurser:

På Sprinds webbsida kan du läsa mer om de aktuella utbildningar vi erbjuder och om vår syn på kompetensutveckling.

Många kursdeltagare brukar beskriva mig som entusiasmerande, utmanande och professionell.

”Jag har gått många kurser under min långa karriär som lärare. Säkert månader, om jag skulle slå ihop allt. Den här utbildningen har gett överlägset mest. ”
/Kursdeltagare efter en kommunikationsutbildning

Kuriosa