Jag är ofta den där ”någon” som kan komma in i en verksamhet och med ett annat perspektiv hjälpa till att se nya lösningar.

Som extern och erfaren facilitator kan jag hjälpa en grupp att arbeta mot ett gemensamt resultat, och och bidrar med att snabbt identifiera det som är viktigast, kärnan, i ett ämne eller en satsning och att styra fokus till hur man kan bäst kan utveckla därifrån.

Medskapandeprocessen är central, där alla inblandade får en möjlighet att bidra till både problemformulering och slutresultatet. Aktivt lyssnande på flera nivåer, kollegial handledning och resultatorienterat arbete som ska utmynna i superkonkreta åtgärder är viktiga ingredienser när jag jobbar som processledare.

Här kan du läsa mer om den professionella processledning och kunder jag jobbar med inom OC Partners.

Fångat i media

Artikel om mitt arbete i Västerbottens Folkblad. Här kan du läsa hela texten och få en förklaring till historien om det där bakpulvret som de valde att ta med i rubriken…

Klicka på bilden så blir den större