Erfaren moderator från Norra Sverige

För dig som arrangerar konferenser, seminarier och temadagar kan jag bidra till en professionell inramning med fokus och värme.

Jag har gedigen erfarenhet av att hålla i såväl introduktioner som paneldiskussioner och scenintervjuer, både från mina 15 år som journalist (inom bland annat Sveriges Radio, SVT och webb) men också från alla år som föreläsare, moderator och workshopsledare. Dessutom har jag även själv varit arrangör av mängder av arrangemang och vet vad som krävs för att organisera en sammankomst så genomtänkt och smidigt som möjligt – inte minst genom ett noggrant förberett förberedelsearbete tillsammans med både medverkande och organisatörer.

De som anlitar mig brukar ofta framhålla att jag har en förmåga att sprida bra stämning i rummet för publiken, en professionalitet till arrangemanget, och inte minst en möjlighet för de deltagande föreläsarna att få precis de frågor och förutsättningar som behövs för att de ska få fram kärnan i sitt budskap.

Filmklipp från några arrangemang finns längst ner på denna sida.

Exempel på uppdrag:

Exempel från arrangemang

Här följer några exempel på scenintervjuer som filmats och lagts ut på webben av arrangörer.

De första två exemplen kommer från ett längre seminarium på Almedalen 2015, om innovationer inom vården och samarbete mellan företag och offentlig verksamhet. Intervjuade: Magnus Gink, Partner för Philips Healthcare Transformation Systems, Robert Winroth, landstingsråd i Västerbottens läns landsting samt Jennie Liling Ståhl, verksamhetområdeschef inom VLL och Emilie Erhardt, Senior Consulting Manager på Philips HTS.

Ett panelsamtal om innovationsregioner från samma varumärkesdag i Almedalen, med Johnny Högberg, VD för Skellefteå Science City, Anne Åberg, verksamhetschef på Akademi Norr, Lena Gustafsson, rektor på Umeå Universitet samt Johan Carstedt, huvudprojektledare på IVA (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien). Ljudet är inte det bästa i början av klippet, men det tar sig längre fram.

Här nedan följer också en scenintervju med artisten och författaren Annika Norlin på Littfest 2010, Umeås internationella litteraturfestival

Citat – tidigare uppdrag:

”Jag var mycket imponerad av Jenny Eklunds insats som moderator för Västerbottens varumärkesseminarie under Almedalsveckan 2015. Först och främst de förberedelser hon genomförde innan arrangemanget, där hon såg till att programmet var väl strukturerat och samtliga deltagare väl förberedda med manus och budskap. Under själva seminariet lyckades hon skapa en röd tråd genom hela dagen och knyta ihop samtliga paneldebatter. Jag vill även lyfta fram hennes sätt att skapa en naturlig dialog mellan paneldeltagarna vilket skapade en otrolig inlevelse och genuinitet – i det seminarium jag själv deltog i  ledde detta till spontana applåder från publiken, något jag inte har varit med om tidigare!”

/Emilie Erhardt, Philips Healthcare

”Jenny Eklund har de senaste åren modererat en fullsatt Stora Styrelsedag i Umeå på ett lysande sätt, alltid extremt påläst och förberedd. Jenny har också en förmåga att få en fin kontakt med såväl våra välrenommerade föredragshållare som publik, och en fingertoppskänsla när det gäller de delikata frågorna.”

/Olof Degerfeldt, ordf Norr, vice ordf StyrelseAkademien Sverige 

”Vi kände att Jenny alltid hade full kontroll på sin roll som moderator och hon förmedlade detta till alla medverkande. Vi som arrangörer vet hur mycket det var att hålla koll på och ändå märktes det inte alls utan allt flöt precis som det skulle.
Jenny är en kvinna som är påläst, har struktur och ett stort hjärta. Hon är dessutom lyhörd till beställaren och vad denne vill ha ut av en moderator. Vi rekommenderar henne med det varmaste.”
/Kristin Olsson och Inger Bäckström, konferensarrangörer Nolia 

”Jenny gjorde ett proffsigt intryck och en fantastisk insats som moderator. Hon var flexibel och snabbtänkt, ställde intressanta frågor som ledde diskussionen framåt, hon engagerade publiken och bidrog till att föreläsningsstunden med ministern blev intressant för de som deltog. Dessutom fixade Jenny detta med väldigt kort varsel. Vi är mer än nöjda!”
/Johanna Engström, arrangör Normstorm