Vad är allra viktigast i livet? Det finns fem saker som döende människor ofta ångrar.

Signaturen Bronnie Ware, som skriver på Beyond the Opposites, skriver om sina erfarenheter från jobb inom pallativ vård, med människor i livets slutskede. Hon fick möta många olika tankar och känslor från de döende patienterna, men när de fick frågan om det fanns något de skulle göra annorlunda i sitt liv, så blev svaren ganska lika. Fem teman återkom (enligt Ware) om och om igen:

1. Jag önskar att jag haft mod att leva ett liv sant mot mig själv, inte ett liv som andra förväntade sig av mig. 
Ouppfyllda drömmar; drömmar som de aldrig försökt nå eller drömmar de valt bort. När de väl insåg vad de förlorat, var det för sent.

2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt.
Den här tanken var vanligast hos männen, som ofta missat för mycket av sina barns uppväxt eller kamratskapen med sin partner.

3. Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor mer.
Många hade förtryckt sina egna känslor för att hålla sams med andra. Sjukdomar och bitterhet blir följden.

4. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina nära och kära.
Många hade varit så upptagna med sina egna liv, att kontakten med gamla vänner hade runnit ut i sanden.

5. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare.
Många upptäckte inte förrän slutet, att glädjen och lyckan är ett val. De ville få skratta och vara lite tokiga igen.

Samma bild ger alla de hundratals pensionärer som jag själv jobbat med (i deras process att skriva livsberättelser). Det är ungefär samma frågor som återkommer hos alla, och med åren får vi mer perspektiv och fokus på det som egentligen räknas i livet. Jag tror att vi är många som känner igen oss i den här listan  –  ändå glömmer vi så lätt bort det i vardagen som rullar på.

Vilka saker vill jag själv göra eller fokusera mer på? Vad skulle jag ångra om jag inte gjorde?

vagskylt_ml

Uppdatering:

Finns det någon poäng med ånger?

Den här texten har inte bara slagit all time läsarrekord på Mer Effekt men också väckt många diskussioner – framför allt på Facebook. Många kommentarer handlade om att det är viktigt att påminna sig om vad som verkligen är viktigt i livet, och leva efter det. Men flera reflekterade också kring det här med ånger.

Är det inte onödigt att ångra sig?

Jag fick tips om det här klippet från TED, som handlar om just detta. Ångra inte ånger, säger Kathryn Shultz.

Så hur ska man förhålla sig till ånger?

Egentligen borde man ju vara nöjd, eller åtminstone inte lägga någon värdering i det som hänt. Var och en gör ju så gott den kan, efter sina egna förutsättningar, och det finns mängder av saker vi inte styr över, som påverkar våra val.

Samtidigt som ånger också fyller en viktig funktion, som TED-klippet också visar.

I en diskussionstråd på min egen FB-sida kom vi till slut fram till att det är skillnad på ångra sig och att gräma sig. Ånger kan leda till insikt, klokskap, en chans att välja nya vägar, dela med sig av sina erfarenheter. Att gräma sig leder däremot inte någonstans alls.

Recommended Posts

Lämna en kommentar