Personaldag med Region Västerbotten

Region Västerbotten samlade idag alla sina medarbetare i länet för en personaldag. På schemat stod uppföljning av värdegrundsarbete (som man jobbat med över ett år), genom jobb med varumärke, värdskap …