30 orsaker till att vi misslyckas

I den klassiska boken Tänk rätt bli framgångsrik (Think and grow rich) tar författaren Napoleon Hill upp 30 viktigaste orsakerna till att man misslyckas.

Här kommer ett urval av de 30 orsakerna till misslyckande. Kanske bjuder de på lite igenkänning, kanske lite frustration. Håller du med om hans slutsatser?

tummen-ner”Brist på målsättning med sitt liv. Det finns inte mycket hopp för den som inte har ett klart definierat mål som han eller hon siktar mot. 98 av 100 saknar ett klart mål. Detta är kanske orsaken till mångas fall.”

”Brist på ambition att höja sig över mängden. Det finns inte mycket hopp för den som inte har lust att gå framåt i livet och den som inte är beredd att betala för framgången.”

”Otillräcklig utbildning. Erfarenheten visar att de mest välutbildade ofta är så kallade self-made, det vill säga de har utbildat sig själva. Det krävs mer än en examen för att bli bildad. Alla som är bildade har lärt sig att man kan få allt man vill i livet utan att behöva beröva andra något. Utbildning består inte så mycket av kunskap som av effektivt och uthålligt tillämpande av kunskap. Människor för oftast mer betalt för vad de kan göra med sin kunskap än för vad de formellt kan.”

”Brist på uthållighet. De flesta är bra ”börjare” men dåliga ”slutare”. Alltför många ger upp redan vid det första lilla motstånd de stöter på. Inget kan ersätta uthållighet. Den som gör uthållighet till sitt vaneord, kommer att märka att olyckan snart ger upp och ger sig iväg. Olyckan klarar inte uthållighet.”

”Brist på beslutsamhet. Människor som lyckas, fattar snabba beslut. Och ändrar dem, om de måste, mycket långsamt. De som misslyckas, tar lång tid på sig för att fatta besluten och ändrar dem snabbt och ofta. Obeslutsamhet och senfärdighet går hand i hand. Där man finner det ena, finns oftast också det andra. Gör dig av med dessa två egenskaper innan du dras ned i misslyckandets gyttja.”

”Val av fel äktenskapspartner. Detta är en mycket vanlig orsak till misslyckande. Äktenskapet för samman människor mycket nära. Om inte denna relation fungerar, misslyckas man.”

”Överdriven försiktighet. Den som aldrig tar chanser, får som regel nöja sig med de bitar som blir över när alla andra har tagit sitt. Överdriven försiktighet är lika dålig som att vara oförsiktig. Man skall värna sig mot båda. Hela livet är ju en chanstagning.”

”Att gissa istället för att veta. De flesta är för ointresserade eller för slöa för att ta reda på fakta som kan hjälpa dem att tänka. De föredrar att handla på känn.”

Uppdaterat:

* En respons på detta inlägg: ”Det är viktigt att misslyckas”

* Här finns en sammanställning av Napoleon Hills viktigaste budskap.

 

tank-ratt-bli-framgangsrikOM BOKEN:
Tänk rätt bli framgångsrik (Think and Grow Rich på engelska) av Napoleon Hill är en av de första och mest omtyckta böckerna om mental träning till framgång. Boken gavs ut för första gången på 1930-talet och har ett stundtals ålderdomligt språk, men innehållet är kraftfullt och en källa till många visdomsord om både framgång och ledarskap.

Napoleon Hill levde 1883-1970 och ägnade en stor del av sitt liv åt de här frågorna. Bland annat intervjuade han tusentals människor om vilka principer som leder till framgångar.

Hans bok om att tänka rätt har blivit en bästsäljande klassiker. Boken har sålts i över 100 miljoner exemplar och beskriver 12 steg till framgång, med praktiska och tydliga råd om hur vi med tankens kraft kan förändra det mesta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *