Professionellt bollplank

Vill du ha ett extra lyft i din personliga eller professionella utveckling? Jag erbjuder coachning och handledning till ett begränsat antal klienter under 2018.

Läs mer

Superkommunikatör

Söker du en erfaren moderator, eller vill bli bättre på att nå ut med ditt budskap i olika sammanhang?

Jag erbjuder stöd i strategisk kommunikation, handfast presentationsträning eller PR-tips, samt bidrar till att organisera och genomföra viktiga arrangemang.

Läs mer

Facilitator

Framgångsrika partnerskapssatsningar. Ledning av utvecklingsprocesser. Facilitering av innovativa projekt. Uppdrag som processledare gör jag via vårt konsultbolag OC Transformation Partners.

Läs mer

Jenny Eklund

”Working hard is good, but getting things done is better.
Look to see how you are spending your day. Are you accomplishing anything? Anything that matters?
You have only so much time here. Don´t waste it. If you are really putting in at lot of effort but not getting much done that matters, take a look at that. That´s all I´m saying. Take a look.”
/Neale Donald Walsch.

Det här är ett av de citat som inspirerat mig under min resa. Sedan jag hoppade av ekorrhjulet och började jobba i egen regi 2010, är mitt mål att så långt det är möjligt inte lägga min tid på sådant som egentligen är oviktigt. Jag vill skapa värdefulla möten och meningsfulla insatser – som gör skillnad för mig själv och andra.

Välkommen till min personliga webbplats där jag samlat information och tankar om mig, samt de olika satsningar, projekt, arrangemang, uppdrag och idéer som jag har varit och är inblandad i. De ord som skrivs på denna webbplats är mina och inte representativa för någon officiell hållning eller organisation.